Myndighed

Information til myndigheder

Vi rådgiver og vejleder myndigheder om smitsomme sygdomme, miljømedicin og hygiejne.

Rådgivning til regioner og kommuner

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver regioner og kommuner om smitsomme sygdomme, hygiejne og de sundhedsrelaterede konsekvenser af forskellige miljøforhold. Og vi har en døgnbemandet beredskabsvagt, som myndigheder kan kontakte i særlige situationer.

Vi modtager anmeldelser om enkelttilfælde og udbrud af en række smitsomme sygdomme. 

Læs om at anmelde smitsomme sygdomme

Vagttelefon

Vi har døgnbemandet beredskabsvagt, som myndigheder kan kontakte i akutte og særlige situationer. Hvis der er personer om bord på skibe, som mistænkes at lide af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, skal vi også underrettes.

Vagttelefoner og beredskab

Rådgivning om sundhedsrelaterede konsekvenser af miljøforhold

Vi rådgiver regioner og kommuner om de sundhedsrelaterede konsekvenser af forskellige miljøforhold. Det kan fx være i relation til drikkevand, jordforurening, indeklima, luftforurening fra særligt forurenende virksomheder, og andre faktorer, hvor der er spørgsmål om risiko for helbredet.

Miljømedicin og hygiejne