Søg aktindsigt

Manchet

Du kan søge aktindsigt i dokumenter i Styrelsen for Patientsikkerhed ved at udfylde skemaet nederst på siden. Du kan ikke bruge skemaet, hvis du søger aktindsigt i din egen patientjournal. 

LINK: Læs mere om aktindsigt i patientjournaler, og hvordan du gør.

Sådan udfylder du skemaet

Udfyld skemaet med så mange detaljer som muligt. Det vil gøre det lettere for os at hjælpe dig med at finde de dokumenter, du søger.

  • Udfyld kontaktoplysninger, så vi kan svare dig.
  • Hvis du søger aktindsigt, skal du oplyse, om du er part i den sag eller de dokumenter, du søger aktindsigt i, dvs. om sagen eller dokumenterne vedrører dig. Det skyldes, at ansøgninger fra parter skal behandles efter andre regler end ansøgninger fra ikke-parter.
  • Hvis du kender sagsnummeret, så skriv det i skemaet.
  • Du behøver ikke begrunde dit ønske om aktindsigt.
  • Du hører fra os senest syv arbejdsdage efter, du har søgt om aktindsigt.

OBS. Skemaet bliver ikke sendt via en krypteret forbindelse. Du bør derfor ikke angive fortrolige oplysninger, herunder cpr-nummer og helbredsoplysninger.

Alle har ret til aktindsigt

Offentlighedslovens udgangspunkt er, at enhver har ret til aktindsigt i de dokumenter, der findes i den offentlige forvaltning, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er efter offentlighedsloven visse undtagelser fra retten til aktindsigt. Det gælder fx oplysninger om enkeltpersoners private forhold, som vi ikke må give aktindsigt i.

Styrelsen opbevarer alene patientjournaler fra lukkede klinikker/behandlingssteder - og kun i 10 år efter sidste optegnelse, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 35, stk. 1. Ønsker du aktindsigt i en patientjournal fra nuværende klinikker/behandlingssteder, skal du rette henvendelse til disse behandlingssteder. 

Se: Aflevér eller få udleveret journaler

Søg aktindsigt