Medicinsikkerhed

Medicinsikkerhed er vigtigt for patienter over alt i sundhedsvæsenet. På denne side kan du finde viden om og inspiration til sikker håndtering af medicin. Find fx en pjece om korrekt håndtering af medicin, en guide til i.v. væsker og bliv klogere på typiske medicinproblemstillinger fra utilsigtede hændelser i 'Klog på UTH'.

Temadag

Se optagelser fra temadag om medicinsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed markerede WHO's Internationale Patientsikkerhedsdag med en virtuel temadag om medicinsikkerhed 16. september 2022.

Du kan se optagelser af alle oplæg på temadagen og høre om, hvordan det danske sundhedsvæsen og sundhedsmyndighederne på forskellige måder arbejder med at øge medicinsikkerheden. 

Se optagelser fra Temadag om medicinsikkerhed

Medicin uden skade

Inspiration til medicingennemgang

Har du brug for inspiration til medicingennemgang hos borgere og patienter, som bliver behandlet med flere lægemidler på samme tid? Så kan du med fordel orientere dig i den nye kortlægning over projekter med medicingennemgang fra hele landet.

Kortlægningen er lavet under projektet Medicin uden skade, som er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Få inspiration til medicingennemgang

Risikosituationslægemidler

Risikosituationslægemidler er lægemidler, der er forbundet med større risiko i bestemte situationer. De kræver derfor særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet.

Læs mere og se film om risikosituationslægemidler 

Lær om insulin og test din viden 

 

 

Håndtering af medicin

Særligt til praktiserende læger: 
Ordinerer du patientsikkert?

Særligt til plejepersonale uden for sygehusene: 
Korrekt håndtering af medicin uden for sygehusene

Lokale indsatser for patientsikkerhed er udvalgte, vellykkede projekter fra regioner, kommuner og private leverandører, som kan bidrage til inspiration og læring på tværs af sundhedsvæsenet. Her kan du se de projekter, som handler om sikker medicinhåndtering.