EU-sygesikring

COVID-19

Det blå kort dækker også under COVID-19

Det blå kort kan dække, hvis du får brug for behandling under et midlertidigt ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Dog skal behandlingen ske inden for landets offentlige sundhedsvæsen. 

Selvom det blå kort dækker, skal du være opmærksom på lokale forhold i landet og holde dig orienteret om Udenrigsministeriets opdaterede rejsevejledninger.

Sådan dækker det blå EU-sygesikringskort

Brexit

Brexit - EU's aftaler med Storbritannien

Som følge af Brexit, har EU og Storbritannien indgået to aftaler: Udtrædelsesaftalen samt Handels- og samarbejdsaftalen. Begge aftaler har betydning for sygesikring og adgang til sundhedsydelser for de EU-borgere og briter, der rejser, bor eller arbejder i EU eller Storbritannien.

Læs mere om din ret til sundhedsydelser og sygesikring efter EU's to aftaler med Storbritannien

Refusion

Har du lagt ud for behandling på din ferie?

Du kan måske få dine penge tilbage, hvis du har betalt for behandling på din ferie i et andet EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien. Du kan også søge refusion, selvom du havde glemt det blå kort. 

Læs mere om, hvordan du søger refusion