Rapport over blodproduktområdet 2022

26-10-2023

Styrelsen for Patientsikkerheds rapport for blodproduktområdet i 2022 indeholder oplysninger om bl.a. antallet af bloddonorer, fuldblodstapninger og plasmatapninger i Danmark samt det tilhørende forbrug og anvendelse af blodprodukter inden for sundhedsvæsnet.

Den årlige rapport for blodproduktområdet indeholder information om blod og blodkomponenter i Danmark, og data er baseret på regionernes egne oplysninger, som de årligt indrapporterer til styrelsen.

Rapporten viser bl.a. en stigning på 24 procent i antallet af plasmatapninger til fremstilling af lægemidler. I 2022 var der mere end 127.000 bloddonorer, som donerede blod eller plasma, hvilket er en stigning på 5,3 procent i forhold til 2021. 

Læs hele rapporten om blodproduktområdet 2022