Rapport om tilsyn med digitale behandlingssteder

03-10-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder, der tilbyder digital sundhedsfaglig behandling. Denne rapport beskriver, hvad der ligger til grund for udviklingen af tilsynet.

I 2019 besluttede Styrelsen for Patientsikkerhed at iværksætte et målrettet arbejde med at afklare og udvikle tilsyn med behandlingssteder, hvor dele af eller hele den sundhedsfaglige behandling sker via digitale teknologier.

Denne rapport beskriver:

  • Hvordan vi afgrænser og karakteriserer digital sundhedsfaglig behandling
  • Hvad der er muligt for os af føre tilsyn med, både i Danmark og på tværs af landegrænser
  • Snitflader til andre myndigheders ansvarsområder
  • Særlige risikoforhold ved digital sundhedsfaglig behandling

Læs rapporten