Oplevelser med tilsyn på pleje- og ældreområdet

22-11-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed evaluerer løbende, hvordan behandlingssteder og plejeenheder oplever vores tilsyn, og om tilsynene understøtter læring.

Evalueringsindsatsen indebærer, at vi sender et spørgeskema til behandlingssteder og plejeenheder, der har haft et planlagt, stikprøvebaseret tilsynsbesøg. Vi spørger blandt andet, om målepunkterne er kendte, om de anvendes og betragtes som relevante, og om balancen mellem læring og kontrol under tilsynsbesøgene. Besvarelserne er anonyme, og vi bruger dem i vores arbejde med at udvikle tilsynene.

Læs om behandlingsstedernes oplevelser med det sundhedsfaglige tilsyn på plejeområdet 2022

Læs om plejeenhedernes oplevelser med ældretilsynet 2018-2023