Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2022

20-06-2023

I 2022 blev der i alt rapporteret 368.418 hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det er en stigning på ca. 11 procent i forhold til 2022, og dermed fortsætter tendensen fra de seneste år, hvor antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er steget støt.

Den udslagsgivende faktor for denne udvikling er samlerapportering i kommunerne. Den forenklede rapporteringsform for hændelser af typerne ’Fald’ og Medicin ikke givet’ med mild eller ingen skade for borgeren/patienten står nu for langt størstedelen af det samlede antal rapporterede utilsigtede hændelser med 219.370 rapporteringer i 2022 mod i alt 149.048 individuelt rapporterede hændelser i samme periode. Uden for kommunerne, dvs. på hospitaler, andre regionale behandlingssteder samt privathospitaler og hospice, ligger antallet af rapporterede utilsigtede hændelser stabilt år for år.

Læs årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2022