Er du klar til livet med tatovering?

08-04-2019

Registrerede tatoveringssteder skal udlevere information til forbrugerne om bl.a. risici ved tatovering, inden tatoveringen udføres.

Læs og print flyeren: Er du klar til livet med tatovering? 

Hent engelsk version af flyeren

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, om informationsmaterialet udleveres.

Se mere om tilsyn med tatoveringssteder hos Sikkerhedsstyrelsen.

Myndigheder på tatoveringsområdet

  • Tatoveringsloven er Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde 
  • Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder regler om infektionshygiejne for tatoveringsstederne og fastsætter regler for informationsmateriale til forbrugerne
  • Statens Serum Institut fastsætter regler om hygiejnekursus for tatovører
  • Sikkerhedsstyrelsen står for registrering af tatoveringssteder og fører tilsyn med tatoveringsstederne. Det er også Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn med om tatoveringsstederne udleverer informationsmaterialet. 
  • Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kemikalielovgivningen er overholdt for tatoveringsfarverne
  • Think before you ink er en forbruger-informationsside fra Miljøstyrelsen