Bosteder: Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

25-06-2018

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2017 de første sundhedsfaglige tilsyn med bosteder. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentialer, som styrelsen har identificeret på baggrund af tilsynene.

Læs erfaringsopsamlingen for bosteder