Tilsyn med private behandlingssteder på tværs af specialer og områder

21-02-2018

Erfaringsopsamling fra tilsynsbesøg på private behandlingssteder 2012-2016.

Tilsynene dækkede lægelig behandling uden for de offentlige hospitaler og almen praksis. Alle privatpraktiserende speciallæger var omfattet, og herudover indgik private hospice, misbrugsbehandlingsklinikker, private smerteklinikker, vaccinationsklinikker, og enkelte andre behandlingssteder, herunder læger, der varetog alternativ behandling.

Læs rapporten Tilsyn med private behandlingssteder på tværs af specialer og områder.