Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2017

11-04-2018

Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2017. 

Styrelsen for Patientsikkerhed opnåede i 2017 92,5 procent målopfyldelse i resultatkontrakten, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

Link: Styrelsens for Patientsikkerheds årsrapport 2017