Fysioterapeutområdet: Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

18-04-2018

I 2017 har 74 privatpraktiserende fysioterapeuter haft tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentialer, som styrelsen har identificeret på baggrund af tilsynene.