Stjernekort og konsistenstavle

26-10-2022

- et grafisk materiale, der forbedrer den rette kost til dysfagipatienter.

På Nykøbing Falster Sygehus har udviklingen af to grafiske redskaber været med til at sikre den rigtige konsistens af mad og drikke til patienter med dysfagi. Personalet føler sig mere trygge ved at servere dysfagikost til patienter, når de bruger de to grafiske kort.

Formål med projektet

Formålet med projektet var at sikre den rigtige konsistens af mad og drikke til patienter med dysfagi. Der skulle udarbejdes et redskab til dysfagikost, som hurtigt og sikkert kunne guide personalet, uanset faglig baggrund og erfaring, i hvilken konsistensgruppe en fødevare eller ret på regionens menukort tilhørte.

Hvad kom der ud af det?

Der blev udviklet to grafiske kort med dysfagikost (se under Relateret indhold). Kortene blev afprøvet på to pilotafsnit og skulle hjælpe personalet med at servere den rigtige dysfagikost.

En spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ undersøgelse blandt personalet viste, at næsten 100% af personalet (plejepersonale og køkkenmedarbejdere) følte sig mere trygge ved at servere dysfagikost til patienter, når de brugte de to grafiske kort.

Spørgeskemaundersøgelsen har også vist, at brugen af de nye redskaber har gjort opgaven mere overskuelig og gør det hurtigere at servere kost med den rigtige konsistens.

Citater fra den kvalitative undersøgelse har vist, at usikkerhed og fejl ved servering af dysfagikost er forsvundet. Det er blevet mere enkelt for personalet at tilbyde patienter med dysfagi en ret, og det er lettere at opmuntre patienterne til at spise.

Baggrund for projektet

Sygehusets ernæringsnøglepersoner havde året inden projektet gennemgået en grunduddannelse med særligt fokus på og ansvar for ernæringsindsatsen i sengeafsnittene. Her var dysfagi et tema, hvor personalet havde et ønske om en målrettet opfølgende indsats for at øge fagligheden og patientsikkerheden bredt på sygehuset. Dysfagi blev derfor det gennemgående tema for Ernæringsugen i 2020 (se under relateret indhold).

På sygehuset eksisterede der forskelligt vejledningsmateriale om dysfagikost, hvor de tre konsistenser ’blød’, ’gratin’ og ’cremet’ var skriftligt veldefineret. Men det var svært for personalet, der serverede maden, at placere alle retter og fødevarer fra menukortet i de rigtige konsistensgrupper. Der var risiko for, at maden havde den forkerte konsistens på grund af misforståelser eller mangel på viden.

Arbejdsgang

Alle sengeafsnit i Region Sjælland benyttede et menukort, hvor menuerne var præsenteret efter måltidsgruppe på et ark. Hypotesen var, at en grafisk løsning, fx mærkning, tegning eller fotos, kunne give et bedre overblik over forskellige konsistenser til patienter med dysfagi. Projektteamet udarbejdede to forskellige designforslag af menukortet:

  • Designforslag 1: Det eksisterende menukort blev tilpasset med ekstra symboler/stjerner (se under Relateret indhold: Stjernekort).
  • Designforslag 2: Der blev udviklet en ny overblikstavle, der med miniaturebilleder af alle dysfagimenuer kortlagde retterne efter tre konsistensgrupper (se under Relateret indhold: Konsistenstavlen).

De to forslag blev præsenteret for både køkken- og plejepersonale i de to sengeafsnit og blev brugt i fire uger. Efterfølgende blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse og udført interviews med personalet for at vurdere effekten af de grafiske kort. Personalet ønskede at fortsætte med at bruge begge grafiske redskaber. De følte ikke, de kunne undvære redskaberne, og det lokale projektteam valgte at præsentere projektet og de udviklede grafiske redskaber for det sundhedsfaglige råd for ernæring i Region Sjælland.

Udfordringer og løsninger

I projektperioden i de to pilotafdelinger var der udfordringer i forhold til at udføre det grafiske arbejde med menukortene (et løbende arbejde, der skal gentages hvert halve år, når der kommer nyt menukort). Det var en tidsmæssig udfordring for teamet, som selv stod for fotografering og layout. En anden udfordring var at sikre, hvilken ret der hørte til hvilken konsistensgruppe.

Ovenstående problemstillinger løste sig, efter projektet blev præsenteret for det sundhedsfaglige råd for ernæring i Region Sjælland og flyttet hertil. Den regionale ergoterapeut og dysfagigruppe har overtaget vurderingsopgaven af konsistensgrupper og fremstillingen af dysfagi-menukortet, og det grafiske arbejde er blevet overtaget af den grafiske afdeling i Region Sjælland.

Ressourcer

Projektteamet bestod af to kliniske diætister, en sygeplejerske placeret i sygehusledelsens stab og en projektleder, som var formand for det lokale, kliniske ernæringsudvalg.

På tværs af hele projektet har følgende fagligheder været involveret: Kliniske diætister, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter, ergoterapeuter, stabskonsulenter. Nogle i deres egenskab af er- næringsnøglepersoner fra sygehusets sengeafsnit.

Den indledende fase indgik som en del af den årlige planlægning med ’Ernæringsugen på Nykøbing Falster Sygehus’. Projektteamet har efterfølgende haft 5-6 møder af 1-2 timers varighed. Der blev brugt tid på at udarbejde spørgeskema og interviewguide og opgørelse af data herfra. Der blev gennemført ’fotosession’ af alle menuer til konsistenstavle, og en klinisk diætist stod for alt det grafiske arbejde med udformningen af prototyper og løbende tilpasninger under pilotafprøvninger i projektet.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet forgik i afsnit for geriatri og afsnit for mave- og tarmsygdomme på Nykøbing Falster Sygehus. Projektet blev igangsat i forbindelse med ’Ernæringsugen på Nykøbing Falster Sygehus ’ i oktober 2020 og er nu i drift på de to pilotafsnit.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Yuriko Takahashi, Klinisk diætist, Medicinsk Afdeling på Nykøbing Falster Sygehus. E-mail: yt@regionsjaelland.dk