Etablering af palliationsambulatorium

15-12-2022

Kirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus har ved at implementere et palliationsambulatorium skabt mere systematiske, patientsikre og trygge, palliative forløb. De palliative patienter på afdelingen får afdækket deres behov, overgangen fra sygehus til eget hjem er sikret, og der ydes en omsorg for de efterladte.

Formål med projektet

Formålet med projektet var at iværksætte en palliativ, ambulant indsats, som skulle sikre behovsafdækning og systematik i de palliative forløb. En kvalificeret overgang fra sygehus til hjemmet skulle etableres, dels for at skabe tryghed og forbedre patientsikkerheden, og dels for at undgå unødvendige indlæggelser i den sidste tid i det palliative forløb.

Hvad kom der ud af det?

Tilbuddet har medført, at de palliative patienter bliver behovsafdækket, at der bliver taget stilling til deres behandlingsniveau, at de får tildelt terminal erklæring og tilskud og får en samtale om den sidste tid på en systematisk måde.

Omkring 100 patienter har taget imod tilbuddet.

Herudover bliver patienterne sikret i overgangen fra sygehus til eget hjem. Dette skaber tryghed, hvilket i høj grad øger patientsikkerheden.
Omsorg for de efterladte er også en vigtig del af den palliative indsats og noget, som dette tilbud er med til at etablere.

Effekten er vurderet på baggrund af udsagn fra patienter og pårørende, som alle udtrykker stor tilfredshed og tryghed ved tilknytningen til ambulatoriet. Samtidig bliver der ført lister over patienternes status og symptombyrde, hvilket sikrer, at afdelingen ved, hvor indsatsen primært skal ligge.

Baggrund for projektet

Før etableringen af ambulatoriet manglede der behovsafdækning og systematik i de palliative forløb.

På kirurgisk afdeling blev der undersøgt og behandlet forskellige kræftformer lokaliseret fra spiserør til endetarm. Patienterne befandt sig i stadier, som strakte sig fra tidligt i sygdomsforløbet til terminale, palliative forløb. Den palliative indsats foregik på lige fod med andre aktiviteter i afdelingen.

I de terminale forløb blev patienterne tilbudt en åben indlæggelse i afdelingen. Oplevelsen var, at der ikke blev foretaget den nødvendige opfølgning, når patienterne forlod sygehuset for at tage hjem. Det krævede en indlæggelse, hvis de skulle tilses.

Arbejdsgang

Et ambulant tilbud til palliative patienter i form af et palliationsambulatorium på basalt niveau blev etableret. Ambulatoriet var bemandet 2 gange om ugen i dagtimerne med én palliationssygeplejerske (kirurgisk sygeplejerske med efteruddannelse i palliation) og én læge.

Tilbuddet indeholdt:

  • Indledende samtale med afdækning af fysiske, psykiske, psykosociale og eksistentielle behov og en planlægningssamtale
  • Konference om lindrende medicinsk og kirurgisk behandling og evt. involvering af specialiseret, palliativt team
  • Telefonisk kontakt ved behov
  • Ambulant vurdering ved behov
  • Telefonisk tilgængelighed hele døgnet, 
  • Telefonisk kontakt til efterladte 14 dage efter dødsfald
  • Understøttelse af palliative forløb i sengeafsnittet

Udfordringer og løsninger

Der var en økonomisk udfordring i at etablere ambulatoriet, da det var svært at trække ressourcer fra pleje- og lægegruppen i en akut kirurgisk afdeling.
Der blev søgt om Kræftplanmidler i Region Sjælland, som blev tildelt. På den måde kunne det palliative ambulatorium blive realiseret.

Ressourcer

Palliationssygeplejersken havde 16 timer om ugen fordelt på 2 dage, og lægen havde 8 timer om ugen fordelt på 2 eftermiddage i den palliative ambulatoriefunktion.

Herudover sparrede afdelingsledelsen (ledende oversygeplejerske og overlæge) og en ansat forsker i basal palliation (sygeplejerske, lektor) med læge og sygeplejerske i ambulatoriet, så der både var ledelsesopbakning og faglig sparring og forskningssparring til rådighed.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, Region Sjælland. Projektet startede 1. oktober 2021 og er nu en del af driftsaftalen 2022.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Heidi Bergenholtz, lektor & klinisk sygeplejespecialist, hbz@regionsjaelland.dk