Dysfagi hos børn med handicap

26-10-2022

På en specialskole i Odense Kommune er de blevet bedre til at opspore dysfagi hos elever med nedsat spisefunktion. Klassepersonale i udvalgte klasser er blevet undervist af ergoterapeuterne. Indsatsen har givet ergoterapeuterne en fast procedure og ergoterapeuter og klassepersonale har generelt fået et øget fokus på opsporing af dysfagi.

Formål med projektet

Det overordnede formål med indsatsen var at opspore elever med dysfagi og vejlede personale og forældre om dysfagi-problematikker hos elever med nedsat spisefunktion for at øge effektivitet og sikkerhed i spise-, drikke- og synkefunktionen. Dette indebar at:

  • personalet skulle have bedre kendskab til spise/synke-vanskeligheder
  • elever med dysfagi skulle opspores rettidigt og følges gennem deres skolegang
  • overlevering til næste institution, efter endt skolegang, skulle sikres
  • personale og forældre skulle have kvalificeret vejledning
  • implementering af undersøgelsesmetoderne MISA (The McGill Ingestive Skills Assesment) og F.O.T.T.-SAS (Facio-oral-tract-terapi Swallowing assesment of Saliva) skulle højne, sikre og ensarte udredning og vejledning
  • viden om dysfagi skulle implementeres i elevernes hverdag.

 

Hvad kom der ud af det?

Projektet har øget klassepersonalets fokus på opsporing af dysfagi.

Indsatsen har betydet, at der nu er en fast procedure for en årlig vurdering af nuværende og nye elevers spise-, drikke- og synkefunktion, hvis eleven er i risikogruppe for udfordringer hermed. Vurderingen bliver foretaget af den ergoterapeut, der er tilknyttet klassen. Dette gør det muligt at opspore, følge og komme med anbefalinger til elever med dysfagi med henblik på at øge effektivitet og sikkerhed i spise-, drikke- og synkefunktionen.

Indsatsbeskrivelsen, som er udviklet til formålet, bliver brugt til intern journalisering, hvor observationer, aftaler mm. bliver samlet.

Baggrund for projektet

Der var jævnligt elever med tegn på spise-, drikke- og synkevanskeligheder. Klassepersonalet (lærer, pædagoger og ufaglærte pædagogmedhjælpere), der dagligt skulle hjælpe eleverne i spisesituationen, efterspurgte råd og vejledning.

Arbejdsgang

Tre ergoterapeuter fra Børneterapien i Odense Kommune deltog på et kursus i håndtering af øvre dysfagi, hvor de blev certificeret i brugen af undersøgelsesredskaberne MISA og F.O.T.T.-SAS. Børneterapien leverer ergo- og fysioterapeutiske ydelser til elever i specialundervisningstilbud, herunder bl.a. til den pågældende skole, hvor projektet fandt sted.

Efterfølgende blev klassepersonalet undervist af ergoterapeuterne i den normale synkeproces og tegn på dysfagi. Undervisningen bestod af teori om den normale synkefunktion, opmærksomhedspunkter i spisesituationen og konkrete eksempler (se folderen ”Guide 5 tegn på synkeproblemer” under relateret indhold). Derudover var der løbende vejledning til den enkelte medarbejder om den enkelte elev med risiko for dysfagi.

Der blev lavet spiseobservationer på elever i tre udvalgte klasser og udarbejdet en skabelon til at beskrive observationerne (se under relateret indhold). Efterfølgende udfyldte ergoterapeuterne i samarbejde med klassens personale denne skabelon på alle relevante elever, og den lå tilgængelig for klassens personale.

Forældrene har også fået råd og vejledning ved behov. Udfordringer og løsninger

Der har ikke været organisatoriske, økonomiske eller politiske udfordringer, men mad og drikke er forbundet med mange følelser for forældre, hvilket kan være vigtigt at huske på.

Ressourcer

Tre ergoterapeuter, som er ansat i Børneterapien i Odense Kommune, tog del i praksisudviklingen og implementeringen af de nye arbejdsgange.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Specialskole i Odense Kommune for børn med diagnoser som f.eks. cerebral parese og multiple funktionsnedsættelser i skoleåret 2021/2022.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Tine Bojsen-Møller, ergoterapeut, tsbo@odense.dk

Anja van Norde Ahler, ergoterapeut, anvno@odense.dk

Jane Larsen, ergoterapeut