Det gode palliative forløb

15-12-2022

Et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Anker Fjord Hospice og Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har klædt medarbejderne bedre på til at støtte borger og pårørende i et forbedret palliativt forløb i eget hjem. De sundhedsfaglige medarbejdere har fået øget viden om palliative indsatser, som de nu bruger i praksis.

Formål med projektet

Formålet med projektet var at skabe gode palliative forløb i eget hjem for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette skulle gøres gennem opkvalificering i basal palliation af kommunens social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter.

Hvad kom der ud af det?

Borgernes palliative behov er blevet en fast del af de faglige samtaler mellem medarbejderne i hjemmeplejen og medarbejdere på plejecentrene. Medarbejderne har fået flere faglige redskaber. De er fx blevet undervist i lejring som symptomlindring, medicinering i de sidste levedøgn, EORTC-skemaet, der giver rapporterede data fra patienterne, og SPICT-skemaet, der hjælper med tidlig identifikation af palliative behov. 

Opkvalificering af personalet
Alle medarbejdere har svaret på et spørgeskema om deres viden om palliation før og efter opkvalificeringsforløbene. Evalueringerne har overordnet vist, at de sundhedsfaglige medarbejdere har øget deres viden om palliative indsatser, og de enkelte medarbejdere bruger nu deres nye viden i praksis. Medarbejderne oplever, at projektet har forbedret de palliative forløb hos borgerne.  

58% af social- og sundhedshjælperne, og 56% af social- og sundhedsassistenterne har i høj eller meget høj grad oplevet at have fået ny viden og nye kompetencer efter at have deltaget i et AMU-kursus, mens henholdsvis 39% og 42% i nogen grad har oplevet det. 

Andelen af personale, der svarer, at de har al den viden, de skal bruge, eller meget af den viden, de skal bruge, er gået fra 40% før opkvalificeringen til 83% efter opkvalificeringen. 

Også blandt sygeplejerskerne har 49% svaret, at de i høj grad og meget høj grad oplever at have fået ny viden og 54%, at de i høj grad og meget høj grad oplever at have fået nye kompetencer, ud af deres deltagelse. Evalueringen viser også, at to tredjedele af hjemmepleje- og plejecenterenhederne har igangsat nye tiltag, hvor de bruger deres nye viden.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet var et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Anker Fjord Hospice og Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland og foregik fra oktober 2019 til september 2022.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Dorthe Gammelgaard Jensen, leder af Sekretariat og Faglig drift og Udvikling

Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tlf.: 99741022 / 20183293

Mail: dorthe.jensen@rksk.dk

Relateret indhold