Tryg medicin under og efter indlæggelse

22-10-2020

På Medicinsk Sengeafsnit på Sygehus Lillebælt har de samtaler med patienterne om deres medicin både under og efter indlæggelse. Det gør, at patienterne er mere trygge ved deres medicinske behandling, og at de i højere grad følger behandlingsplanen.

Formål med projektet

Formålet var at undersøge:

 • om en alsidig farmaceutisk indsats baseret på medicinafstemning, tilretning af FMK og medicinsamtaler med patienter under og efter indlæggelse tilfører værdi for patienterne.
 • om en farmaceutisk indsats kan forbedre resultaterne fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, der vedrører medicin.

Hvad kom der ud af det?

Opfølgningssamtaler med patienter efter udskrivelse gjorde det klart, at nogle patienter havde svært ved at huske den information, de havde fået under indlæggelse. Det var derfor gavnligt at gentage de informationer, patienten havde fået under indlæggelsen, i opfølgningssamtalen. Opfølgningssamtalerne skabte også øget tryghed ved medicinen for patienterne.

En follow-up-undersøgelse af effekten af projektet viste, at ca. 60 % af de patienter, der deltog i projektet, oplevede en øget tryghed i forhold til deres medicinske behandling.
Danske studier viser, at en multifacetteret indsats kan øge patienters adherence (dvs. i hvor høj grad en patient følger sin behandlingsplan).

Baggrund for projektet

På Sygehus Lillebælt benyttes resultaterne fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) som et aktivt redskab til arbejdet med at sætte patienten først.

I resultaterne fra undersøgelsen foretaget i 2017 viste det sig, at der stadig er mange patienter, der oplever slet ikke eller i ringe grad at få informationer omkring virkning og bivirkninger af den medicin, de får ordineret på sygehuset, hvoraf noget er nyt medicin, de skal fortsætte med, når de udskrives. Samtidig er det vist i flere undersøgelser, at patienterne kun tager ca. halvdelen af den ordinerede medicin. En måde at øge adherence for den enkelte patient på er at give målrettet information ved udlevering af især kortere afgrænsede kure, mens det for kroniske patienter kan øge adherence, at patienten og pårørende har kendskab til og accept af behandlingens formål, varighed, virkning og bivirkninger.

Når patienter i deres LUP fortæller, at de slet ikke eller i ringe grad har fået information om den medicin, de har fået ordineret, kan bekymringen være, at de derfor heller ikke tager medicinen, hvilket bl.a. kan føre til genindlæggelser.

Apoteket på Sygehus Lillebælt har som kerneopgave at skabe tryghed i medicineringen. Apoteket ønsker derfor at være en aktiv medspiller i afdelingernes arbejde med at forbedre LUP-resultaterne inden for spørgsmål om medicin. Det underbygges af danske studier, at farmaceuter kan bidrage til øget adherence og færre genindlæggelser via en alsidig indsats.

Arbejdsgang

En farmaceut har en medicinsamtale med nyindlagte/overflyttede patienter hurtigst muligt efter indlæggelse/overflytning til afdelingen, ligesom de har en telefonisk samtale med patienterne senest 7 dage efter udskrivelse.

 

Medicinsamtalen under indlæggelsen består af en styret del og en ikke-styret del

Den styrende del:

 • Patienten og farmaceuten gennemgår sammen patientens medicin. Herefter tilrettes patientens FMK (Fælles Medicin Kort) og ordinationsliste i EPJ, så de afspejler patientens vanlige medicin og evt. nye ordinationer foretaget under indlæggelsen.
 • Patienten præsenteres for ny medicin og evt. ændringer i vanlig medicin, herunder synonymskift, analogskift, ændringer i antal tabletter, nye administrationstidspunkter og -veje.

Den ikke-styrende del:

 • Farmaceuten besvarer de spørgsmål, patienten har til sin medicin.
 • Patienten har mulighed for at stille spørgsmål til både vanlig og ny medicin.

Telefonisk medicinsamtale inden for 7 dage efter udskrivelse består af:

 • Besvarelse af de spørgsmål, patienten måtte have omkring vanlig og ny medicin.
 • En opfølgning på de problemstillinger, der evt. er identificeret ved indlæggelsen.
 • En gennemgang af den nye medicin, som patienten skal tage efter udskrivelse.
 • Patienterne skal evaluere medicinsamtalerne (der anvendes spørgeguide) samt svare på de spørgsmål omkring medicin, som stilles til patienter i LUP.

Projektet forløb i 3 måneder.

Udfordringer og løsninger

Der var patienter, der var for syge til at deltage i medicinsamtalen under indlæggelsen.

Det kan være svært for patienterne at forstå LUP-spørgsmålene, og derfor blev der brugt meget tid på at forklare, hvad spørgsmålene handlede om.

Ressourcer

Tidsforbrug for farmaceut:

 • Medicinsamtale under indlæggelsen: 75 minutter, inklusiv forberedelse, samtale og konferering med læge.
 • Medicinsamtale efter udskrivelse: 25 minutter, inkl. forberedelse, samtale og evt. videregivelse af opgave til sygehuslæge eller notat til egen læge.

Involverede: 3 kliniske farmaceuter, der er uddannet i den motiverende samtale.

Hvor foregik projektet?

Medicinsk Sengeafsnit på Sygehus Lillebælt.

Afsnittet modtager patienter med lungemedicinske sygdomme, gigtsygdomme, mave-tarmsygdomme og hormonsygdomme samt almen medicinske patienter.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt: Farmaceut Lilian Brøndgaard Nielsen, Lilian.brondgaard.nielsen@rsyd.dk

Du kan også læse en videnskabelig artikel om projektet i Ugeskrift for Læger.

Relateret indhold