Samtaler om medicin før udskrivelse

22-10-2020

På Neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital taler farmaceuter med patienterne om deres nye medicin, før de bliver udskrevet. Det har øget patienternes tilfredshed med den information, de får om deres medicin.

Formål med projektet

Neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital (OUH) vil med indsatsen forbedre den information, patienten får om sin nye medicinske behandling før udskrivelse.

Hvad kom der ud af det?

  • Flere patienter får mulighed for at stille spørgsmål og få en dialog om den nye medicin.
  • Patienterne udtrykker stor tilfredshed med den information, de får om den nye medicinske behandling.

Baggrund for projektet

En LUP-undersøgelse (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) på neurologisk afdeling viste, at patienterne ikke var tilfredse med den information, de fik om ny medicin inden udskrivelse.

Arbejdsgang

De kliniske farmaceuter i Hospitals Enheden for Kvalitetssikret Lægemiddel Anvendelse (HEKLA) på OUH varetager i dag samtalerne som en kvalitetssikret ydelse, der leveres til patienter på Neurologisk afdeling på alle hverdage. Inden patienten udskrives, har farmaceuten en dialog med ansvarlig læge om, hvilken medicin patienten udskrives med, og hvornår patienten forventes udskrevet. Efter aftale med afdelingens sygeplejersker informerer farmaceuten patienten om den nye medicin, herunder virkning, bivirkning og anvendelse. Farmaceuten anvender 'Den Motiverende Samtale' som metode for at finde en motivation hos patienten og øge sandsynligheden for, at behandlingen implementeres i overensstemmelse med kliniske anbefalinger.

Indsatsen har kørt i 18 måneder.

Udfordringer og løsninger

Den største udfordring har været at være til stede i afdelingen på det rigtige tidspunkt i forbindelse med udskrivelsen. Det har krævet tæt dialog mellem farmaceut og afdelingens læger og sygeplejersker.

Nogle patienter har manglet svar på fx en scanning, før den endelige lægemiddelbehandling kunne bestemmes. Det viste sig, at mange patienter blev udskrevet uden at have fået en samtale, da den endelige lægemiddelbehandling ikke var fastlagt i det tidsrum, farmaceuten var til stede i afdelingen. Dette er løst ved, at farmaceuten får mundtligt samtykke til at ringe patienten op efter udskrivelse, såfremt der er ordineret ny medicinsk behandling, og informere om den nye behandling.

Ressourcer

Fire kliniske farmaceuter er tilknyttet afdelingen, som har to afsnit. Der er en farmaceut i hvert afsnit på alle hverdage, 8 timer om ugen. Neurologisk afdeling har 33 senge fordelt på de to afsnit.

De kliniske farmaceuter er uddannet i Den Motiverende Samtale og anvender denne metode i samtalen med patienterne.

Hvor foregik projektet?

Projektet foregik på neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? 

Kontakt: 

Louise Lund, Louise.Lund@rsyd.dk

Relateret indhold