Opsporing og forebyggelse af uplanlagt vægttab

22-10-2020

I Frederiksberg Kommune har man indført en systematisk tilgang til at minimere uplanlagt vægttab hos borgere på plejecentre, i hjemmeplejen m.m. De foretager hyppige vejninger og ernæringsvurderingsscreeninger ved borgere med uplanlagt vægttab.

Formål med projektet

At nedbringe antallet af ældre borgere med uplanlagt vægttab på 1 kilo eller mere.

Hvad kom der ud af det?

De deltagende enheder er blevet bevidste om, hvilke indsatser der skal til for at få overblik over og indsigt i borgernes vægttab. De deltagende enheder har gennemgået og forbedret deres arbejdsgange.

Det indebærer bl.a.:

 • 1 månedlig vejning af borgere
 • 1 ugentlig vejning af borgere med opstået uplanlagt vægttab på 1 kilo eller mere
 • Ernæringsvurderingsscreening ved opstået uplanlagt vægttab på 1 kilo eller mere
 • Tilbud om specialkost
 • Opmærksomhed på måltidets afvikling
 • Enhederne samler data på antallet af borgere, der har uplanlagt vægttab, og disse data er genstand for drøftelse på tavle- og triageringsmøder.

Opsporing og forebyggelse af uplanlagt vægttab

I Frederiksberg Kommune har man indført en systematisk tilgang til at minimere uplanlagt vægttab hos borgere på plejecentre, i hjemmeplejen m.m. De foretager hyppige vejninger og ernæringsvurderingsscreeninger ved borgere med uplanlagt vægttab.

At nedbringe antallet af ældre borgere med uplanlagt vægttab på 1 kilo eller mere.

De deltagende enheder er blevet bevidste om, hvilke indsatser der skal til for at få overblik over og indsigt i borgernes vægttab. De deltagende enheder har gennemgået og forbedret deres arbejdsgange.

Det indebærer bl.a.:

 • 1 månedlig vejning af borgere
 • 1 ugentlig vejning af borgere med opstået uplanlagt vægttab på 1 kilo eller mere
 • Ernæringsvurderingsscreening ved opstået uplanlagt vægttab på 1 kilo eller mere
 • Tilbud om specialkost
 • Opmærksomhed på måltidets afvikling
 • Enhederne samler data på antallet af borgere, der har uplanlagt vægttab, og disse data er genstand for drøftelse på tavle- og triageringsmøder.

Baggrund for projektet

Uplanlagt vægttab kan bl.a. føre til tab af muskelstyrke, hvilket øger risikoen for fald og evt. indlæggelse. Livskvaliteten ved at kunne deltage og nyde et måltid, der tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker, er ligeledes højt prioriteret i kommunen, der har sin egen ernæringsstrategi.  

Arbejdsgang

Der er taget udgangspunkt i kommunens overordnede plan for ernæringsindsatsen, og hver enkelt enhed er blevet trænet i at udfærdige sin egen lokale indsats for forbedringsarbejdet med ernæringsindsatsen.

De deltagende enheder har deltaget i et opstartslæringsseminar arrangeret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed i august 2019 og har selv afholdt 4 lokale læringsseminarer med deltagelse af repræsentanter fra alle deltagende enheder i kommunen. Projektet blev afsluttet i oktober 2020.

Ved hjælp af forbedringsmodellen er arbejdsgangene for vejning og udfærdigelse af ernæringsvurderingsscreening blevet testet med henblik på implementering af arbejdsgange, der virker. Konkret er der indført forbedringer på følgende områder:

 • Vejning af borgere (hjemmeplejen) og beboere (de 9 deltagende plejeboliger) én gang månedligt. Alle enheder rapporterer nu data ind på beboere/borgere med uplanlagt vægttab på 1 kg eller mere til kommunens ledelses-informationssystem. Lokalt bruges disse data til at drøfte tilbud om korrekt ernæring til borgerne med henblik på at stoppe eller genvinde vægttabet.
 • Ernæringsvurderingsscreening (EVS) udføres ved vægttab på 1 kg eller mere. Her bruges Socialstyrelsens EVS-model. Grupperne har testet, hvordan EVS skal udføres hos dem lokalt, og hvilke handlinger/ernæringstilbud den giver anledning til.
 • Forbedrede ernæringstilbud til småtspisende via f.eks. 'Kræsekøleskabe' med små berigede mellemmåltider eller øget tilbud om bearbejdet, indbydende mad til beboere med dysfagi.

Udfordringer og løsninger

Det er positivt, at så mange enheder har villet deltage i projektet. Samtidig har det betydet, at tovholderne har skullet have overblik over mange grupper og deres forskellige behov for hjælp. Fordelen er, at det er en indsats, som alle har mange gode erfaringer med, og som de kan inspirere hinanden med. 

Ressourcer

10 ud af kommunens 12 plejeboliger, Hjemmeplejen, Kommunens rehabiliteringsenhed samt Sundhedscentret har været repræsenteret med en gruppe medarbejdere, der både har deltaget i de i alt 6 hele læringsdage og arbejdet selvstændigt med indsatsen og modtaget løbende tilbud om coaching.

Deltagerne udgøres af en tværfaglig gruppe af de medarbejdergrupper, der arbejder på Sundheds- og Omsorgsområdet, herunder plejepersonale, terapeuter og diætister.

Der har desuden været 3 tovholdere, bestående af kommunens ernæringsfaglige konsulent, hjemmeplejens kvalitetsfaglige medarbejder og risikomanageren.

Hvor foregik projektet?

Frederiksberg Kommune

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt:

Risikomanager Merete LarsenMela03@frederiksberg.dk