Når døren er låst

11-11-2020

Med projektet "Sådan skal du reagere, når du møder en låst dør" har Aarhus Kommune udarbejdet en e-læringsvideo, der supplerer en skriftlig instruks for 'låst dør'. E-læringsvideoen har skabt relevante drøftelser og refleksioner og ført til færre utilsigtede hændelser.

Formål med projektet

Formålet har været at udarbejde en e-læringsvideo om, hvordan man som medarbejder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, skal reagere, hvis hoveddøren er låst ved hjemmebesøg hos en borger.  

E-læringsvideoen skal bidrage til at forebygge utilsigtede hændelser, hvor borgeren ikke får den nødvendige hjælp, fordi der ikke bliver reageret hensigtsmæssigt på en låst dør.

Hvad kom der ud af det?

Der er udarbejdet et visuelt undervisningsforløb, en e-læringsvideo, hvor medarbejderne aktivt skal forholde sig til, hvordan han/hun reagerer, hvis en borgers hoveddør er låst ved et aftalt hjemmebesøg.

E-læringsvideoen er blevet modtaget med stor positivitet i hjemmeplejen, som nu kan kombinere en skriftlig instruks med den håndgribelige e-læringsvideo.

Videoen er med til at skabe relevante drøftelser og refleksioner i de lokale teams og har resulteret i færre utilsigtede hændelser. 

Baggrund for projektet

Hjemmeplejen i Aarhus Kommune oplever ugentligt at møde en låst dør hos en borger til trods for et planlagt besøg. Kommunen har en instruks for, hvordan man som medarbejder skal reagere på en låst dør, og i de fleste tilfælde følges denne instruks.

Der kan dog opstå utilsigtede hændelser, hvor medarbejdere ikke reagerer hensigtsmæssigt på den låste dør og vælger at forlade hjemmet – uden at vide, om døren er låst, fordi borgeren ikke er hjemme, eller om borgeren er hjemme og har brug for hjælp. 

For at gøre det tydeligere, hvordan man reagerer hensigtsmæssigt på en låst dør, har Aarhus Kommune udarbejdet en e-læringsvideo.

Arbejdsgang

E-læringsvideoen er udarbejdet i samarbejde med en frivillig borger, som spiller hovedrollen i videoen.

Materialet tager udgangspunkt i utilsigtede hændelser og indeholder tre realistiske cases, som i udviklingsfasen er blevet tilrettet i samarbejde med relevante medarbejdere fra hjemmeplejen. Det er løbende blevet afprøvet på sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere og -assistenter i hjemmeplejen for at sikre, at indholdet stemmer overens med den daglige praksis og Aarhus Kommunes instruks for låst dør.    

E-læringsvideoen ligger på Aarhus Kommunes kursusportal og er en del af det obligatoriske introduktionsmateriale til nye medarbejdere i hjemmeplejen. E-læringsvideoen kan ses her (kræver ikke login).

Udfordringer og løsninger

Der har ikke været nogen barrierer i udviklingen af denne e-læringsvideo. 

Fremover vil der være fokus på at få e-læringsvideoen implementeret i organisationen, så alle kender til dens eksistens. 

Ressourcer

E-læringsvideoen er blevet til virkelighed med hjælp fra:

  • en frivillig borger (deltager i videoen)
  • en social- og sundhedsassistent (deltager i videoen)
  • en pedel (deltager i videoen)
  • en kvalitetskonsulent (deltager i videoen og har deltaget i udarbejdelsen)
  • viceområdechef (udarbejdelse)
  • en kvalitetsudvikler (udarbejdelse)
  • en studentermedhjælper (udarbejdelse)
  • sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere (testpersoner). 

Arbejdet med e-læringsvideoen startede i september 2018, og materialet havde premiere i oktober 2019.

Hvor foregik projektet?

Forbedringsindsatsen har fundet sted i hjemmeplejen område Nord i Aarhus Kommune.

Se e-læringsvideoen

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt:

Kvalitetskonsulent og risikomanager Maya Damgaard Larsen, madal@aarhus.dk