Min forløbsassistent – en patientrettet app

22-10-2020

Ortopædkirurgisk afdeling på Nordsjællands Hospital i Region Hovedstaden har med appen "Min forløbsassistent" sørget for, at patienterne får relevant information på det tidspunkt i deres forløb, hvor de har brug for den. Det giver velforberedte patienter, færre aflysninger og udeblivelser og høj grad af patienttilfredshed.

Formål med projektet

Projektet "Min Forløbsassistent" er en patientrettet app, som giver relevant information til patienten på det tidspunkt i forløbet, hvor der er brug for informationen.

Det vil sige, at patienten får en notifikation i appen, når det er ved at være tid til en opgave, som han/hun skal udføre. Det kan fx være, når patienten skal træne med assistance fra en træningsvideo i appen. Det kan også være informerende tekster om den behandling, patienten lige har fået eller skal til at have, eller videoer, der viser præcist, hvordan patienten finder vej på hospitalet.

Min Forløbsassistent er et nyt koncept for digital forløbskommunikation, som er brugervenlig og intuitiv med kommunikation rettet mod den enkelte patient.

Appen sikrer, at:

 • Patienter er velforberedte (bedre informeret end tidligere).
 • Patienter er mere selvhjulpne (øget kontrol og tryghed i eget forløb).
 • Hospitalet får færre aflysninger og udeblivelser.
 • Patienter er langt mere tilfredse med det samlede forløb.

Samtidig får hospitalet et værktøj til at designe effektive digitale forløb og optimere arbejdsgange.

Hvad kom der ud af det?

Dokumenterede effekter:

1. Patienttilfredsheden er markant forbedret

 • Høj tilfredshed med brug af app og indhold.
 • Høj tilfredshed i forhold til patientoplevelsen.
 • Stærke brugsrater og engagement (4000 patienter har fået tilbudt appen, og over halvdelen bruger den aktivt i deres behandling).

2. Patienterne føler sig tryggere og deltager aktivt i deres forløb

 • Patienterne oplever at have svarene på deres spørgsmål lige ved hånden.
 • Forløbet er på patienternes præmisser frem for hospitalets.
 • Mere velforberedte patienter øger kvaliteten af behandlingen.

3. Forbedret arbejdsflow på afdelingen

 • Færre afbrydelser i klinikken - personalet "får tiden tilbage", fordi patienterne er velinformerede via informationerne og chatfunktionen i appen og derfor henvender sig mindre til afdelingen over telefon.
 • Større arbejdsglæde og motivation.

4. Personalet har dybere indsigt i patienternes oplevelser

 • Muliggør værdibaseret styring, fordi tilbagemeldinger fra patienter i appen giver indsigt i patientens oplevelser af forløbet.
 • Bringer patienter og personalet "tættere sammen", fordi begge parter orienterer sig via samme platform.

5. Øget effektivitet og styrket økonomi

 • Færre udeblivelser.
 • Færre sene aflysninger.

På udvalgte forløb opleves der desuden bedre sektorovergange på genoptræningsområdet.

Baggrund for projektet

Patienterne følte sig ikke ordentlig informerede og trygge nok i deres forløb.

Derfor blev der udviklet et testforløb med appen "Min forløbsassistent" på et afsnit på ortopædkirurgisk afdeling. Testforløbet forbedrede markant patienternes oplevelse og kunne samtidig forhindre udeblivelser og sene aflysninger. Projektet blev efterfølgende bredt ud til hele afdelingen, hvor der nu er over 80 forløb i drift.

Arbejdsgang

Der blev arbejdet målrettet med projektet i to år som offentligt-privat partnerskab mellem regionen og en privat leverandør, der sammen har udviklet brugerfladen i appen.

For at monitorere appens brugbarhed, bliver der løbende udtrukket data og analyseret på, hvor meget de forskellige forløb, som bliver stillet til rådighed for patienterne i appen, bliver brugt.

Hvis det fx viser sig i analysen, at et forløb ofte afbrydes tidligt af patienten, at en træningsvideo aldrig bliver set til ende eller lignende, kan teamet bag appen kontakte patienterne for at blive klogere på deres oplevelser med det specifikke forløb og herudfra justere og forbedre forløbet i appen.

Teamet har løbende været til stede i afdelingerne og talt med både personale og patienter om fordele/ulemper og eventuelle udfordringer med appen.

Teamet har derudover deltaget i knæ- og hofteseminarer, hvor appen er blevet præsenteret for patienterne.

Udfordringer og løsninger

"Min Forløbsassistent" er et selvstændigt system, som ikke er integreret med Sundhedsplatformen, og det er afgjort den største udfordring. For at appen skal køre optimalt og gnidningsfrit, skal der laves en reel integration mellem Sundhedsplatformen og "Min Forløbsassistent", sådan at informationer fra Sundhedsplatformen automatisk overføres til appen.

Der arbejdes på en reel integration med Sundhedsplatformen. Indtil da løses problemet med en robotløsning – en "RDA" (Robot Desktop Automation) – som aflæser data i Sundhedsplatformen og overfører det til appen. Robotløsningen løser 85 % af det arbejde, som en fuld integration ville indebære. Dog er der med robotløsningen en risiko for menneskelige fejl, som ikke ville være der, hvis appen og Sundhedsplatformen spillede sammen som integrerede systemer.

Ressourcer

Projektet er gået fra at være et innovationsprojekt til reel drift, hvorfor antallet af personale har varieret over de sidste to år. Et umiddelbart estimat på, hvor mange arbejdsressourcer, der er brugt, er ca.:

 • 2 fuldtidsansatte i to år.
 • 2 projektsygeplejersker deltid.
 • 2 studenter deltid.

Hvor foregik projektet?

Ortopædkirurgisk afdeling på Nordsjællands Hospital i Region Hovedstaden.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt:

Sundhedsplatform.nordsjaellands-hospital@regionh.dk