Medicinlinjen - skriftlig og telefonisk lægemiddelrådgivning

22-10-2020

Med ’Medicinlinjen – skriftlig og telefonisk lægemiddelrådgvining’ kan det kommunale sundhedspersonale i Københavns Kommune let kontakte Region Hovedstadens Apotek med spørgsmål om medicinhåndtering mv.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at øge tilgængeligheden og vejledningsniveauet til medicinhåndteringen i kommunerne.

Københavns Kommune og Region Hovedstadens Apotek har, med positive resultater, indledt et samarbejde omkring uvildig telefonisk og skriftlig lægemiddelrådgivning til alle kommunens plejeenheder, der arbejder med medicinhåndtering. Tilbuddet hedder Medicinlinjen og vil i løbet af 2021 også blive udbredt til resten af kommunerne i Region Hovedstaden.

Hvad kom der ud af det?

Region Hovedstadens Apotek har lavet en mindre evaluering af den første projektperiode. I projektperioden (frem til efteråret 2019) var det kun udvalgte enheder, der var inkluderet i tilbuddet.

Besvarelserne beror på svar fra 5 plejeenheder i Københavns Kommune og 10 plejeenheder i andre kommuner.

  • Region Hovedstadens Apotek får primært spørgsmål omkring:
  • Håndtering af medicin, fx spørgsmål til deling af tabletter.
  • Dosering af medicin, fx spørgsmål til doseringstidspunkt.
  • Holdbarhed, opbevaring og stabilitet, fx spørgsmål til opbevaring af tabletter uden for indpakning.
  • Region Hovedstadens Apotek vurderer, at besvarelserne ved 40 % af henvendelserne potentielt har forebygget et lægemiddelrelateret problem og derved haft en betydning for patientsikkerheden. Fx kan vejleding om holdbarhed eller opbevaring af medicin have været afgørende for effekten af et præparat.
  • Der har generelt været høj brugertilfredshed ved rådgivningen. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen har vist, at medarbejderne i høj eller meget høj grad har fundet svaret fra Region Hovedstadens Apotek anvendeligt, letforståeligt og tilfredsstillende.
  • Region Hovedstadens Apotek konkluderer, at de har fået mange henvendelser fra rehabiliteringsenheder, hvilket formodes at have en sammenhæng med højt borgerflow, øget kompleksitet og hyppige medicinændringer.

Baggrund for projektet

Region Hovedstadens Apotek kontaktede Københavns Kommune, da de oplevede at få henvendelser fra kommunalt sundhedspersonale, som stillede relevante spørgsmål til håndtering af lægemidler. På den baggrund havde apoteket søgt midler til et forskningsprojekt, som bl.a. skulle se på potentialet i lægemiddelrådgivning til kommunerne. Der blev indledt et projektsamarbejde, som efterfølgende er udvidet til et fast samarbejde, der dækker alle plejeenheder i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.

Arbejdsgang

Undervejs i projektet har der været afholdt undervisning i tilbuddets indhold og kontaktmuligheder ved behov for vejledning. Målgruppen for undervisningen har primært været kvalitets- og nøglemedarbejdere.
Derudover er der udarbejdet lommekort med kontaktoplysninger og åbningstider for Medicinlinjen til medarbejderne i kommunen.
Projektet kørte et år og gik derefter i drift i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra primo 2020. 

Udfordringer og løsninger

Der har ikke været nogen nævneværdige udfordringer.

Ressourcer

Det er primært Region Hovedstadens Apotek, der har leveret ressourcerne i projektet. To sundhedsfaglige konsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har stået for det organisatoriske og implementeringsplanen i Københavns Kommune.

Medicinlinjen er åben mandag til fredag kl. 8.00-15.30.

Hvor foregik projektet?

Projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Apotek og Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.
I projektperioden deltog fem plejeenheder. Efter evalueringen af projektet i efteråret 2019 har tilbuddet dækket alle enheder i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning fra primo 2020.

Læs mere og se en film om Medicinlinjen på Region Hovedstadens hjemmeside

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? 

Kontakt:

Farmaceut og afdelingsleder, Region Hovedstadens Apotek, Marianne Hald Clemmensen, marianne.hald.clemmensen@regionh.dk

Sundhedsfaglig konsulent, Københavns Kommune, Grith Da Silva, ZR2J@kk.dk

Sundhedsfaglig konsulent, Københavns Kommune, Anne Agerskov Smith,Zq9v@kk.dk