23-11-2020

Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital har nedbragt antallet af utilsigtede hændelser om blodsukkermåling på nyfødte i risiko for hypoglykæmi. Løsningen er helt simpel: Et lommekort, der skal hjælpe social- og sundhedsassistenterne med at måle på de rigtige tidspunkter alt efter risikogruppen, og et æggeur, der ringer, når det er tid til blodsukkermåling. Også forældrene holder øje med æggeuret, og på den måde øges opmærksomheden endnu mere.

Formål med projektet

Hovedformålet var at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser vedrørende manglende blodsukkermålinger på nyfødte og dermed for sent udførte målinger og behandlinger.

Hvad kom der ud af det?

Indsatsen har medført:

  • Et lommekort, der hjælper social- og sundhedsassistenterne med hurtigt at overskue den rigtige procedure for blodsukkermåling på nyfødte
  • At et æggeur sættes til at ringe på stuen hos den nyfødte, når der skal måles blodsukker.

Med æggeuret, der ringer, når der skal måles blodsukker, bliver forældrene også inddraget i, hvornår der skal tages prøver på deres barn. Det oplever personalet, at forældrene (især fædrene) er tilfredse med. De slapper mere af og opsøger ikke i samme grad personalet for at spørge til, hvornår der skal måles osv.

Jordemødrene og social- og sundhedsassistenterne oplever, at det nu er nemmere at holde styr på tiden, dels fordi forældrene er medinddraget, dels fordi der er et fysisk artefakt – æggeuret – som giver lyd fra sig, når målingen skal foretages.

Baggrund for projektet

Indsatsen er iværksat med afsæt i de mange utilsigtede hændelser med det gennemgående tema: Manglende eller for sent iværksat blodsukkermåling på nyfødte.

Fødeafdelingen er en travl afdeling med mange opgaver og forstyrrelser. Personalet oplever at have svært ved at huske de mange tidspunkter for diverse målinger. Derfor var der brug for en indsats, der hjalp social- og sundhedsassistenter og jordemødre med at huske målingerne.

Arbejdsgang

Der er blevet udviklet et lommekort til social- og sundhedsassistenter på afdelingen. Alle social- og sundhedsassistenter er nu udstyret med lommekortet, som indeholder en oversigt over risikofaktorer for lavt blodsukker, forebyggende behandling og tid for første blodsukkermåling.

Derudover har afdelingen indkøbt tre æggeure, som anbringes på de stuer, hvor der skal måles blodsukker. I og med at æggeuret placeres inde på stuerne hos de nybagte forældre, inddrages forældrene også i målingen. Forældrene informeres om at ringe efter personalet, når uret ringer, for så er det tid til blodsukkermåling.

Der er også blevet sat ekstra fokus på screening af de nyfødte. Her er det intentionen, at social- og sundhedsassistenten kommer på stuen og kort gennemgår risikofaktorerne for lavt blodsukker sammen med jordemoderen, så de børn, der er i fare, bliver opdaget, og der kan iværksættes rettidig forebyggelse.

Indsatsen blev implementeret over kort tid, og der bliver løbende sat fokus på området.

Udfordringer og løsninger

Enkelte social- og sundhedsassistenter var i begyndelsen bekymrede for, om det ville blive en belastende arbejdsopgave, men erfaringerne viste hurtigt, at det tværtimod var en lettelse i arbejdet.

Ressourcer

Personalet på fødeafdelingen blev involveret ved uformelle snakke ved vagtskifte og morgenmøder. Tiltaget er udviklet sammen med social- og sundhedsassistenterne  og jordemødrene, så det er et fælles projekt.
Der har ikke været afsat personaleressourcer til udvikling og implementering, da tiltaget er så enkelt, at det ikke kræver de store færdigheder for at få det til at fungere.

Hvor foregik projektet?

Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt:

Kvalitets- og udviklingsjordemoder Henriette Hintz,

Henriette.bundgaard.hintz@regionh.dk