Fokus på patienter i ”lånesenge” på landets sygehuse

27-02-2024

Fra februar 2024 sætter Styrelsen for Patientsikkerhed fokus på patientsikkerheden hos patienter der er indlagt i ”lånesenge” på landets sygehuse. Tilsynene er en del af de sundhedsfaglige tilsyn, styrelsen skal gennemføre hvert år. Tilsynet ser på, hvordan sygehusene sikrer patientsikkerheden, når en afdeling er nødt til at indlægge en patient på en anden afdeling end der hvor patienten burde være indlagt.

Når der er pladsmangel på en sygehusafdeling, kan sygehuset blive nødt til at indlægge en patient i en seng på en anden afdeling end den, hvor patienten egentlig hører til.  Brugen af lånesenge kan være nødvendig, men indebærer en risiko for patientsikkerheden.

Derfor er det vigtigt med tydelige instrukser og sikker kommunikation på tværs af afdelingerne for at sikre, at patienten får den rette pleje og behandling under indlæggelsen.

Eksempel

En patient skal indlægges på en lungemedicinsk afdeling til behandling for KOL og lungebetændelse. Der er ikke nogen ledige senge på afdelingen, så patienten indlægges på en kirurgisk afdeling på samme sygehus. Det er stadig den lungemedicinske afdeling, der har det lægelige ansvar for behandlingen, men det er plejepersonalet på den kirurgiske afdeling, der skal sørge for, at patienten fx løbende får målt sin iltmætning og justeret sin iltbehandling.

Derfor skal de to afdelinger løbende udveksle oplysninger om patientens behandling og om, hvad plejepersonalet skal holde øje med, fx tegn på CO2-ophobning eller forværring af infektion. Personalet skal også vide, hvordan de skal reagere på de målinger, de tager.

Om tilsynet med lånesenge

Tilsynet  tager udgangspunkt i fem målepunkter, der handler om:

  • Organisering og ansvarsforhold
  • Varetagelsen af sundhedsfaglige opgaver
  • Delegation af forbeholdt virksomhed
  • Håndtering af parakliniske undersøgelser for patienter i lånesenge
  • Sundhedsfaglige instrukser

Der er tale om administrative tilsyn. Det vil sige, at vi vurderer patientsikkerheden for patienter i lånesenge ud fra skriftligt materiale fra udvalgte afdelinger på sygehuse i hele landet. Vi ser på, om instrukser og andre dokumenter understøtter sikre arbejdsgange for behandling, pleje og undersøgelse af patienter i lånesenge på tværs af de sygehusafdelinger, der deler ansvaret for patienterne.

Læs mere og se målepunkter for tilsyn med lånesenge

Fakta om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Hvert år gennemfører styrelsen et antal tilsyn, som svarer til 10 procent af det samlede antal registrerede behandlingssteder.
  • Når vi udvælger fokusområder for tilsyn ser vi på, hvor der er størst risiko for patientsikkerheden, og hvor der er tale om særligt sårbare patienter.