Sundhedsfagligt opstartstilsyn for nye behandlingssteder

13-09-2023

I oktober 2023 indleder Styrelsen for Patientsikkerhed en række sundhedsfaglige opstartstilsyn, der skal sikre, at nye behandlingssteder er klædt godt på til arbejdet med patientsikkerhed.

Hvert år åbner der nye sundhedsfaglige behandlingssteder i Danmark. Det kan være alt fra fysioterapiklinikker til lægehuse og plejehjem. Nu vil en del af disse nye behandlingssteder få besøg af en af vores tilsynsførende, der skal sikre til, at behandlingsstedet er klædt godt på, når det gælder patienternes sikkerhed.

”En stor del af vores opgaver drejer sig om læring og rådgivning af behandlingssteder og sundhedspersoner. Nu går vi målrettet ud til nystartede behandlingssteder, både for at sikre, at de er bekendt med grundlæggende principper for patientsikkerhed, og for at komme i dialog med behandlingsstederne om, hvor de kan finde information og inspiration til patientsikkerhedsarbejdet, ” siger Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

De nye opstartstilsyn tager udgangspunkt i to målepunkter. Det ene målepunkt handler om, hvordan de sundhedsfaglige opgaver på behandlingsstedet er organiseret, så opgaverne kan udføres patientsikkert. Det andet målepunkt handler om, hvordan behandlingsstedet sikrer en tilstrækkelig hygiejne.

Tilsynsbesøget er desuden en mulighed for behandlingsstederne til at stille spørgsmål og få vejledning om emner, der kan have betydning for patientsikkerheden på det enkelte behandlingssted.

”Målepunkterne i opstartstilsynet handler om helt grundlæggende patientsikkerhedsemner, som har relevans for alle typer af behandlingssteder. Derudover kan der selvfølgelig være stor forskel på, hvilke spørgsmål der melder sig i en enmandspraksis i forhold til en større klinik med mange ansatte. Her er opstartstilsynet en god mulighed for at få drøftet, hvad der kan være af udfordringer på det enkelte behandlingssted, fx i forhold til håndtering af medicin eller patientsikker journalføring,” siger Charlotte Hjort.

Et sundhedsfagligt opstartstilsyn vil typisk vare 1,5 timer. De behandlingssteder, der får et opstartstilsyn, bliver udtrukket ved stikprøve blandt nye behandlingssteder, der har registreret sig i behandlingsstedsregisteret. Et opstartstilsyn kan finde sted inden for de første 3-12 måneder efter at et behandlingssted har registreret sig.

Se målepunkterne for det sundhedsfaglige opstartstilsyn