Klog på UTH

Vigtigt at reagere tidligt på pludseligt funktionstab eller påvirket almentilstand hos ældre

03-05-2023

Ældre borgere reagerer ofte på begyndende sygdom med uspecifikke symptomer som fx funktionstab, påvirket almentilstand, fald eller konfusion. Tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) er derfor vigtig hos denne befolkningsgruppe

Klog på UTH er et nyhedsbrev med cases inspireret af hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 

I Styrelsen for Patientsikkerhed får vi rapportereret mange utilsigtede hændelser fra sundhedsvæsenet om patienter i plejesektoren, der har haft tegn på begyndende sygdom, og hvor der ikke blev foretaget systematiske observationer og målinger, der kunne bidrage til tidlig opsporing af sygdommen.

Manglende eller forsinket observation og reaktion kan medføre, at tilstanden udvikler sig til at være livstruende, eller at mulighederne for behandling bliver væsentligt forringet.

Det er derfor vigtigt, at du som personale, der står for at pleje og behandle ældre patienter, reagerer rettidigt på nyopståede ændringer i den ældre borgers almentilstand.

Case

En ældre kvindelig beboer på et plejehjem har de sidste dage følt sig utilpas og været mere sengeliggende end sædvanligt. Hun har derudover været småt spisende, men har drukket fint. Beboeren har svært ved at udtrykke sin utilpashed. Personalet på plejehjemmet observerer ændringen i hendes tilstand, men vælger at se det an.

Den næste dag observerer personalet, at beboeren fremstår konfus og begyndende inkontinent. Personalet dokumenterer dette i journalen uden at overveje mulige forklaringer. Først da beboeren bliver tiltagende dårlig med kulderystelser, måles høj puls og temperatur. Personalet kontakter beboerens egen læge, som vælger at indlægge beboeren. På hospitalet konstateres urosepsis.

Vær opmærksom på

  • At foretage relevante observationer og målinger (TOBS), og reagere på disse ved ændringer i almentilstand eller tab af færdigheder, hos ældre.
  • At tage kontakt til relevante sundhedspersoner med observationer og overvejelser om behandlingskrævende tilstande, med henblik på rettidig diagnose og behandling.

Klog på UTH