Tilladelse til at håndtere humane væv og celler

Del sidens indhold med andre

Vævscentertilladelse

Alle vævscentre skal have en tilladelse fra os for at kunne håndtere humane væv og celler til brug på mennesker.

Ansøgningsskema til vævscentertilladelse - ændring (word-fil)
Ansøgningsskema til vævscentertilladelse - ny tilladelse (word-fil)

Gebyr

Pr. 1. januar 2019 er ansøgningsgebyret for en vævcentertilladelse 24.418 kr. for vævscentre og 705 kr. for vævscentre, der alene udfører insemination og i denne forbindelse alene foretager forarbejdning ved swim-up metoden.

Oprensning af sædceller

Ansøgningsskema om tilladelse til oprensning af sædceller (word-fil)

Distribution, import og eksport i særlige tilfælde

Vi kan godkende, at der i særlige tilfælde sker distribution, import og eksport af specifikke væv og celler direkte fra udtagningsstedet til modtageren med henblik på omgående transplantation eller varetagelse af andre tvingende behandlingsbehovjf. § 3 i vævsloven.

For at opnå godkendelse skal du sende os en ansøgning via følgende skema:

Ansøg om g­odke­nde­lse til di­st­ribu­tion­, import og eksport af væv/celler i særlige tilfælde

Ansøgningen behandles normalt samme dag, hvis den modtages inden kl. 12 på en hverdag. I akutte tilfælde er det dog også muligt at opnå godkendelse ved at ringe til os.

Der udstedes en godkendelse. Godkendelsen giver ret til import, eksport eller distribution direkte fra udtagningsstedet til den behandlende afdeling. Godkendelse må kun anvendes til det ene specifikke formål der er ansøgt om. Ansøgeren er ansvarlig for at relevante krav i vævsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør af denne overholdes.