Tilladelse til at håndtere humane væv og celler

Del sidens indhold med andre

Vævscentertilladelse

Alle vævscentre skal have en tilladelse fra os for at kunne håndtere humane væv og celler til brug på mennesker.

Ansøgningsskema til vævscentertilladelse - ændring (word-fil)

Ansøgningsskema til vævscentertilladelse - ny tilladelse (word-fil)

Gebyr

Pr. 1. januar 2019 er ansøgningsgebyret for en vævcentertilladelse 24.418 kr. for vævscentre og 705 kr. for vævscentre, der alene udfører insemination og i denne forbindelse alene foretager forarbejdning ved swim-up metoden.

Oprensning af sædceller

Ansøgningsskema om tilladelse til oprensning af sædceller (word-fil)