Gebyr

Del sidens indhold med andre

Alle behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet med sundhedsloven, skal betale et årligt gebyr. Gebyret dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori behandlingsstedet er indplaceret under samt behandlingsstedets årlige omsætning.

Gebyrer for 2023

Årlig omsætning
(i 2023 pris og lønniveau)

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Over 54.818

12.237 kr.

8.161 kr.

4.484 kr.

2.525kr.

2.163 kr.

27.410-54.818 kr.

6.118 kr.

4.080kr.

2.242 kr.

1.262 kr.

1.082 kr.

Under 27.409 kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

Ældretilsynet

Plejeenheder, som kun leverer plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, er ikke omfattet af et gebyr, da udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen er dækket af SATS-puljeaftalen for 2018-21.

Derimod skal plejeenheder, der også er omfattet af styrelsens tilsyn med sundhedsloven, betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alle virksomheder med et CVR-nummer modtager Digital Post fra offentlige myndigheder. Allerede når CVR-nummeret er oprettet, vil I modtage al post fra det offentlige i Digital Post. I kan altid tilgå jeres Digital Post på Virk eller på e-Boks, mit.dk eller i Digital Post-appen.

Få hjælp til Digital Post hos Virk

Spørgsmål og svar om gebyrer

Hvad betaler jeg for?

Dit gebyr dækker de udgifter, som er forbundet med tilsynsbesøg, drift af IT-løsning og registreringsordningen m.v. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, dit behandlingssted er registreret i. Målet med tilsynsordningen er at øge patientsikkerheden i Danmark. Baggrunden for gebyret er Sundhedslovens § 213d, som slår fast, at det sundhedsfaglige tilsyn finansieres af en årlig betaling fra alle behandlingssteder. 

Mit behandlingssted er omfattet af de lempede regler -hvorfor får jeg en opkrævning?

Vi sender en opkrævning på baggrund af de oplysninger, du selv har opgivet i Behandlingsstedsregistret.

Du får en opkrævning,

  • hvis du ikke aktivt har registreret, at dit behandlingssted er omfattet af reglerne om nedsat gebyr i behandlingsstedsregisteret
  • hvis du ikke har oplyst, at dit behandlingssted ikke længere har pligt til registrering.

Hvis du allerede har oplyst os om, at du er omfattet af regler om nedsat gebyr, så vil vi snarest muligt se på din henvendelse. Hvis du af den grund venter med at betale, skal du orientere os om det.

Hvis vi har bedt dig om uddybende oplysninger, beder vi dig sende os disse hurtigst muligt.

Læs mere om reglerne om nedsat gebyr, og hvordan du registrerer dit behandlingssted.

Er du stadig i tvivl, kan du kontakte styrelsen med dine spørgsmål på registrering@stps.dk eller 72 28 67 00.

Jeg har modtaget en gebyropkrævning, men har ikke udført behandling i hele året – skal jeg betale alligevel?

Er der udført behandling på dit behandlingssted i kalenderåret for gebyropkrævningen, er det omfattet af styrelsens tilsyn. Det skyldes, at gebyret dækker udgifterne til tilsynsordningen, som behandlingsstedet er omfattet af.

Læs mere om Regler og refusion af gebyrer.

Har du modtaget en faktura, men er der ikke udført behandling på dit behandlingssted i det pågældende år for opkrævningen, kan du orientere styrelsen herom, hvorefter vi kan kreditere opkrævningen. Dette kan du gøre ved at skrive til registrering@stps.dk og oplyse hvorfor du mener, at der ikke skal betales gebyr.

Jeg har kun udført behandling i dele af året – skal jeg alligevel betale fuldt gebyr?

Ja. Der er tale om et årligt gebyr, og derfor skal du som udgangspunkt betale fuldt gebyr, uanset hvor længe behandlingsstedet har været registreret.

Lempede regler

Du kan være omfattet af lempede regler for registrering og gebyr.

Hvordan behandlingsstedet skal registreres og hvor meget du skal betale i gebyr, afhænger af behandlingsstedets omsætning.

Se skema over satser: Gebyrer

Jeg har ikke modtaget en faktura

Hvis du har oplyst et EAN-nummer, benytter vi det, når vi sender din faktura. Ellers sender vi din faktura til din virksomheds e-boks. 

Behandlingssteder uden CVR-nummer

Hvis dit behandlingssted ikke har et CVR-nummer, sender vi din faktura til den e-mail, du har angivet, da du registrerede behandlingsstedet.

Hvis du ikke har modtaget en faktura nogen steder, kan du kontakte os på registrering@stps.dk.

Mere information

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os på registrering@stps.dk eller på vores hotline på 72 28 67 00.