Gebyr

Del sidens indhold med andre

Alle behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet med sundhedsloven, skal betale et årligt gebyr. Gebyret dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori behandlingsstedet er indplaceret under samt behandlingsstedets årlige omsætning.

Gebyrer for 2021

Årlig omsætning
(I 2021 pris- og lønniveau)

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Over 52.181kr.

6.389 kr.

4.260 kr.

2.341kr.

1.318 kr.

1.130 kr.

26.090 - 52.180 kr.

3.195 kr.

2.130 kr.

1.171 kr.

659 kr.

565 kr.

Under 26.090 kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

Ældretilsynet

Plejeenheder, som kun leverer plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, er ikke omfattet af et gebyr, da udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen er dækket af SATS-puljeaftalen for 2018-21.

Derimod skal plejeenheder, der også er omfattet af styrelsens tilsyn med sundhedsloven, betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opkrævning sendes til e-boks

Gebyret opkræves via virksomhedens e-boks. Hvis du har problemer med at få adgang til virksomhedens e-boks, kan du kontakte e-boks' support på deres hotline 82 30 32 30.

Se vejledningen om, hvordan du får adgang til e-boks

Spørgsmål og svar om gebyrer

Hvad betaler jeg for?

Dit gebyr dækker de udgifter, som er forbundet med tilsynsbesøg, drift af IT-løsning og registreringsordningen m.v. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, dit behandlingssted er registreret i. Målet med tilsynsordningen er at øge patientsikkerheden i Danmark. Baggrunden for gebyret er Sundhedslovens § 213d, som slår fast, at det sundhedsfaglige tilsyn finansieres af en årlig betaling fra alle behandlingssteder. 

Mit behandlingssted er omfattet af de lempede regler -hvorfor får jeg en opkrævning?

Vi sender en opkrævning på baggrund af de oplysninger, du selv har opgivet i Behandlingsstedsregistret.

Du får en opkrævning,

  • hvis du ikke aktivt har registreret, at dit behandlingssted er omfattet af reglerne om nedsat gebyr i behandlingsstedsregisteret
  • hvis du ikke har oplyst, at dit behandlingssted ikke længere har pligt til registrering.

Hvis du allerede har oplyst os om, at du er omfattet af regler om nedsat gebyr, så vil vi snarest muligt se på din henvendelse. Hvis du af den grund venter med at betale, skal du orientere os om det.

Hvis vi har bedt dig om uddybende oplysninger, beder vi dig sende os disse hurtigst muligt.

Læs mere om reglerne om nedsat gebyr, og hvordan du registrerer dit behandlingssted.

Er du stadig i tvivl, kan du kontakte styrelsen med dine spørgsmål på registrering@stps.dk eller 72 28 67 00.

Jeg har modtaget en opkrævning for 2018, men har ikke udført behandling i 2018 – Skal jeg alligevel betale gebyr?

Er der udført behandling på dit behandlingssted i 2018, har det været omfattet af styrelsens tilsyn, der trådte i kraft den 1. januar 2017. Derfor skal du betale gebyr for 2018 (Læs dog om undtagelserne for registrering og gebyrer på siden Regler og refusion af gebyrer).

Du kan læse mere om, hvad der forstås ved behandling, og hvornår et behandlingssted skal registreres på siden Hvilke behandlingssteder skal registreres?

Har du modtaget en faktura for 2018, men er der ikke udført behandling på dit behandlingssted i 2018, kan du orientere styrelsen herom, hvorefter vi kan kreditere opkrævningen for 2018. Dette kan du gøre ved at skrive til registrering@stps.dk og oplyse hvorfor du mener, at der ikke skal betales gebyr.

Du skal betale gebyr, hvis er er udført behandling på dit behandlingssted i løbet af året. Det skyldes, at gebyret dækker udgifterne til tilsynsordningen, som behandlingsstedet er omfattet af. Du kan dog være omfattet af de lempede regler, f.eks. hvis din omsætning har været meget lav.

Læs mere om Regler og refusion af gebyrer.

Læs mere om, hvordan vi definerer behandling, og hvornår et behandlingssted skal registreres

Hvis du har modtaget en faktura, men er der ikke udført behandling på dit behandlingssted i løbet af året, skal du skrive til os på registrering@stps.dk og fortælle, hvorfor fortælle hvorfor du mener, du ikke skal betale gebyr. Herefter kan vi kreditere opkrævningen.

Jeg har kun udført behandling i dele af året – skal jeg alligevel betale fuldt gebyr?

Ja. Der er tale om et årligt gebyr, og derfor skal du som udgangspunkt betale fuldt gebyr, uanset hvor længe behandlingsstedet har været registreret.

Lempede regler

Du kan være omfattet af lempede regler for registrering og gebyr.

Hvordan behandlingsstedet skal registreres og hvor meget du skal betale i gebyr, afhænger af behandlingsstedets omsætning:

  • Behandlingssteder med omsætning på under 25.883 kr. (2020-pris og lønniveau) skal ikke registreres, men skal dog underrette os om virksomheden.
  • Behandlingssteder med omsætning på 25.884-51.765 kr. (2020-pris og lønniveau) skal registreres og betale halvt gebyr.
  • Behandlingssteder med omsætning på over 51.765 kr. (2020-pris og lønniveau) skal registreres og betale fuldt gebyr.

Omsætningen omfatter behandlingsstedets samlede nettoomsætning, uanset om den stammer fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.

Læs mere om regler og refusion af gebyrer.

Jeg har ikke modtaget en faktura

Hvis du har oplyst et EAN-nummer, benytter vi det, når vi sender din faktura. Ellers sender vi din faktura via e-boks.

Behandlingssteder uden CVR-nummer

Hvis dit behandlingssted ikke har et CVR-nummer, sender vi din faktura til den e-mail, du har angivet, da du registrerede behandlingsstedet.

Hvis du ikke har modtaget en faktura nogen steder, kan du kontakte os på registrering@stps.dk.

Mere information

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os på registrering@stps.dk eller på vores hotline på 72 28 67 00.