Ældretilsynet: Erfaringsopsamling 2021-2023

20-09-2023

I perioden fra 1. marts 2021 til 28. februar 2023 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 314 ældretilsyn.

Vi har opsummeret resultater og observationer fra ældretilsynene i denne erfaringsopsamling.

Læs erfaringsopsamlingen fra ældretilsynet