Kosmetiske behandlingssteder

26-05-2023

I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 40 udgående sundhedsfaglige tilsyn med registrerede kosmetiske behandlingssteder. Resultaterne viser, at der fortsat er behov for fokus på journalføring og informeret samtykke i forbindelse med kosmetisk behandling.

Læs erfaringsopsamlingen om tilsyn med kosmetiske behandlingssteder 2022