Vurdering af karantæneregler ved bloddonation for mænd, der har sex med mænd

14-12-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed har fagligt vurderet de nuværende karantæneregler for mænd, der har sex med mænd og afdækket muligheden for en ændring af karantænereglerne, uden at det påvirker patientsikkerheden.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om en faglig vurdering af de nuværende karantæneregler for mænd, der har sex med mænd. Baggrunden er et ønske om, at Danmark kan være i tråd med den globale udvikling og sikre ligestilling samt undgå usaglig forskelsbehandling af nye og nuværende bloddonorer uanset køn og seksuel observans.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der kan ske en ændring af karantænereglerne ved bloddonation, så de specifikke karantæneregler for mænd, der har sex med mænd, ophæves, og der i stedet indføres en model, der ikke skelner mellem køn og seksuel observans.

Læs hele den faglige vurdering