Almen praksis: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn i 2020-2021

02-09-2022

I 2020 og 2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 69 stikprøvebaserede sundhedsfaglige tilsyn med almen praksis. Tilsynene havde til formål at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring.

Resultaterne fra tilsynsrækken peger på, at der fortsat er grund til at have fokus på patientsikker håndtering af afhængighedsskabende lægemidler i almen praksis, så risikoen for afhængighed minimeres for patienter, der har behov for behandling med disse lægemidler.

Som led i tilsynene drøftede Styrelsen for Patientsikkerhed desuden en række refleksionspunkter med de praktiserende læger med henblik på læring. Herigennem har styrelsen bl.a. indhentet viden om udfordringer i almen praksis, som den enkelte praksis ikke kan løse på egen hånd, fx i forhold til dosisdispensering og i forhold til samarbejde med plejesektoren. Denne viden indgår i arbejdet med en række forskellige projekter, både internt i styrelsen og i samarbejdet med andre myndigheder og organisationer.

Læs erfaringsopsamlingen fra det sundhedsfaglige tilsyn med almen praksis 2020-2021 (pdf)