Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2021

28-03-2022

Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målrapportering vedrørende de faglige resultater for 2021.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR nr. 3710 5562, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

Læs hele årsrapporten for 2021