Erfaringsopsamling for sundhedsfagligt tilsyn med tandklinikker 2020-2021

30-03-2022

I 2020 og 2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 20 sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker. Tilsynene havde til formål at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. De tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som bl.a. omhandlede ansvars- og kompetenceforhold, journalføring, informeret samtykke og hygiejne.