Opgørelse af spørgeskemaundersøgelsen for det sundhedsfaglige tilsyn 2020 og 2021

30-05-2022

Styrelsen for Patientsikkerhed evaluerer løbende, hvordan behandlingsstederne oplever det sundhedsfaglige tilsyn.

Evalueringsindsatsen startede i juni 2018 og indebærer, at styrelsen udsender et spørgeskema til behandlingssteder på det sundhedsfaglige område.

I spørgeskemaet spørges der blandt andet ind til, om målepunkterne er kendte, om de anvendes og betragtes som relevante og endelig om tilsynsbesøgene bidrager til initiativer, der kan øge patientsikkerheden.