Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2021

15-06-2022

I årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2021 er der bl.a. fokus på samlerapportering og medicinhåndtering.

I 2021 blev der rapporteret 326.416 utilsigtede hændelser (UTH) i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). UTH’erne bliver anvendt til læring både på lokalt plan i sundhedsvæsenet og centralt til nationale læringsindsatser hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Cirka 60 procent af de mere end 300.000 indberettede UTH’er omhandler medicinfejl. Stigningen i indrapporterede UTH'er er ikke nødvendigvis et udtryk for, at det samlede antal fejl i sundhedsvæsenet er steget i 2021, men derimod at den forenklede metode med samlerapportering medvirker til, at der rapporteres flere UTH’er. 

Læs Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2021