Methotrexatbehandling i plejesektoren: Erfaringsopsamling fra sundhedsfaglige tilsyn 2020-2021

06-07-2022

Lavdosis methotrexat er et såkaldt risikosituationslægemiddel, som hvert år er involveret i alvorlige og dødelige utilsigtede hændelser med overdosering. I 2020 og 2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed en række særlige tilsyn med plejeenheder, dvs. plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje, der håndterer lavdosis methotrexat. Formålet med tilsynet var at stille skarpt på, hvordan plejeenhederne håndterer den særlige risiko, der er forbundet med dispensering og administration af lægemidlet.

Resultaterne af tilsynene peger på, at der fortsat er behov for fokus på arbejdsgange for håndtering af risikosituationslægemidlet, fra ordination til administration, kendskab til aftaler om kontrol og opfølgning samt efterfølgende observation og reaktion.

Læs erfaringsopsamlingen om sundhedsfaglige tilsyn med methotrexatbehandling i plejesektoren 2020-2021