Kosmetiske behandlingssteder: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn i 2020-2021

04-07-2022

I perioden 2020-2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 37 udgående sundhedsfaglige tilsyn med registrerede kosmetiske behandlingssteder. På baggrund af resultaterne fra tilsynene med registrerede kosmetiske behandlingssteder har Styrelsen for Patientsikkerhed identificeret en række områder, hvor der er basis for at arbejde videre med indsatser, som kan styrke patientsikkerheden ved kosmetiske behandlinger:

  • Informeret samtykke
  • Journalføring
  • Indikation for undersøgelse og behandling
  • Skriftlige instrukser til medhjælp

Læs hele erfaringsopsamlingen fra de sundhedsfaglige tilsyn med kosmetiske behandlingssteder (pdf)