Bostedsområdet: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn i 2020-2021

05-07-2022

I perioden 2020-2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 210 sundhedsfaglige tilsyn på bosteder. Mange af tilsynene afdækkede relativt alvorlige fejl og mangler i håndteringen af sundhedsfaglige opgaver. Det gjaldt særligt i forhold til medicinhåndtering, som er en af de hyppigste sundhedsfaglige opgaver, personalet på bosteder varetager, men også på andre områder har styrelsen konstateret mangler i organiseringen og udførelsen af sundhedsfaglige opgaver.

Læs erfaringsopsamlingen fra sundhedsfaglige tilsyn på bostedsområdet 2020-2021 (pdf)