Værd at vide om informeret samtykke for behandlerfarmaceuter

19-12-2022

Når du som behandlerfarmaceut foretager genordinationer eller ordinerer dosisdispensering med tilskud, skal du være opmærksom på at indhente et informeret samtykke fra patienterne til behandlingen. I dette værd at vide-ark kan du læse om, hvad det vil sige at indhente et informeret samtykke, og hvordan du skal journalføre det.

Værd at vide om informeret samtykke for behandlerfarmaceuter