Årsberetning om humane væv og celler 2019

16-12-2022

I 2019 havde i alt 52 vævscentre og 27 gynækologiske klinikker tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed til håndtering af humane væv og celler. Antallet af vævscentre omfatter vævscentre pr. 1. januar 2019 og resten af året. Antallet af vævscentre er opgjort pr. tilladelse, selvom et vævscenter kan råde over flere sites og flere forskellige typer af væv og celler (tabel 1). Desuden kan et vævscenter have tilladelse til at udføre testning i eget regi, da testning med henblik på frigivelse af humane væv og celler er påkrævet i henhold til Vævsloven.

Læs årsrapporten om væv og celler 2019