Erfaringsopsamling for sundhedsfagligt tilsyn med COVID-19-vaccinationscentre 2021

08-11-2021

I 2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 16 sundhedsfaglige tilsyn med COVID-19-vaccinationscentre. Tilsynene omfatter både offentlige og private vaccinationscentre. Resultaterne viser en høj grad af patientsikkerhed på området.

Læs hele erfaringsopsamlingen for tilsynet her.