Rapport over blodproduktområdet 2020

15-06-2021

Denne rapport over blodproduktområdet for 2020 indeholder oplysninger om landets fem blodcentres tappevirksomhed. Den beskriver bl.a. antal af bloddonorer, fuldblods- og plasmaferesetapninger, udviklingen i antallet af transfusioner, anvendelsesprofiler for henholdsvis erytrocyt-, trombocyt- og plasmaenheder og mængden af plasma leveret til viderefremstilling af plasmaderivater (immunglobulin til intravenøs/subkutan anvendelse og albumin), som er lægemidler.

Derudover indeholder rapporten i anledningen af 30-årsjubilæet for monitorering af blodproduktområdet et afsnit med den historiske udvikling de seneste 30 år.