Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning i hjemmeplejen og på plejecentre

01-12-2021

Kender du servicelovens krav om rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning? Denne pjece giver et kort og overskueligt overblik over ældre borgeres muligheder og rettigheder for trænings- og rehabiliteringsforløb jævnfør Serviceloven. Den indeholder desuden en tjekliste til personalet med fem punkter, man bør være opmærksom på for at sikre gode træningsforløb.

Pjecen henvender sig til plejepersonale og ledere i plejesektoren.

Læs pjecen: "Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning i hjemmeplejen og på plejecentre" (pdf)