Undervisningsmateriale om demens og antipsykotisk medicin

17-09-2018

Dette undervisningsmateriale om demens og antipsykotisk medicin er målrettet plejepersonale på plejehjem og plejecentre. Formålet er at give information om demens og brugen af antipsykotisk medicin. Et af målene i den nationale demenshandlingsplan er at sikre korrekt brug af antipsykotisk medicin og frem mod 2025 at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med en demenssygdom.


Materialet er udarbejdet som en guide, som fasttilknyttede læger på plejehjem eller andre lægefaglige konsulenter kan benytte til sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonale. Materialet er udarbejdet, således at hele indholdet eller dele heraf kan benyttes – både i plenum og ved bedside-undervisning. Det er Styrelsen for Patientsikkerheds forhåbning, at materialet vil føre til gode drøftelser og refleksioner omkring brugen af antipsykotisk medicin hos borgere med demenssygdom.

Hent undervisningsmaterialet om demens og antipsykotisk medicin