Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

17-10-2018

I 2017 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed de første risikobaserede tilsyn på en række behandlingssteder. Et tilsyn er naturligvis en kontrolaktivitet, men det skal ikke stå alene. Det er styrelsens mål, at både de behandlingssteder, der får tilsyn, og de, der ikke gør, skal kunne bruge styrelsen som kilde til viden og læring for at styrke patientsikkerheden.

Erfaringerne fra 2017 peger på, at tilsynet kan give anledning til læringsindsatser på flere niveauer. Det gælder indsatser, som styrelsen selv iværksætter, men det gælder i meget høj grad også lokale indsatser, der affødes af tilsynet, og som både kan løfte patientsikkerheden på de behandlingssteder, der har haft tilsyn, og på tværs af behandlingssteder gennem videndeling og erfaringsudveksling. Samtidig har styrelsen som tilsynsførende myndighed indhentet megen nyttig viden det første år med det risikobaserede tilsyn. Erfaringerne fra de enkelte tilsynsbesøg og de tilbagemeldinger, styrelsen og de tilsynsførende har fået undervejs, indgår løbende i udviklingen af fremtidige målepunkter og af tilsynet generelt. 

I denne publikation opsummeres de opmærksomhedspunkter, der er identificeret i forbindelse med tilsynet, og som kan danne grundlag for opfølgende aktiviteter, både centralt og lokalt. 

Læs erfaringsopsamlingen fra det risikobaserede tilsyn 2017