Nyt tilsyn med ældreplejen

27-11-2018

Den 1. juli 2018 så et nyt tilsyn dagens lys. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og skal bidrage til at sikre den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet.

Se folderen om Tilsynet med ældreplejen