Afrapportering fra arbejdsgruppe om instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen

14-11-2018

Styrelsen for Patientsikkerhed var formand for en arbejdsgruppe om instrukser. Arbejdsgruppen skulle vurdere kravene til, hvordan lokale ledelser udarbejdede instrukser, og om ansvarsfordeling og ansvarsforhold i patientbehandlingen var tilstrækkelig klare og tidssvarende. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde den 17. september 2018.

Læs afrapporteringen om instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen