Hjemmepleje og hjemmesygepleje: Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

22-05-2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført de første tilsyn med behandlingssteder inden for hjemmepleje og hjemmesygepleje. I alt 111 gennemførte styrelsen 11 tilsyn med behandlingssteder inden for hjemmepleje og hjemmesygepleje, og denne erfaringsopsamling sammenfatter resultaterne og de overordnede konklusioner fra tilsynsrækken.

Læs erfaringsopsamlingen fra hjemmepleje og hjemmesygepleje